1. Záměr rozšíření ZŠ Nepomucká

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/16/358/2021
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
16. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 12.04.2021
číslo usnesení RMČ/16/358/2021
1 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, Záměr rozšíření ZŠ Nepomucká Rada městské části Praha 5

I. Bere na vědomí

 1. projednání volumetrické studie "Základní škola Nepomucká", zprac. Roman Brychta Architekti, jako dostatečného podkladu pro vyhodnocování možných variant, ve Výboru školském dne 17.03.2021.

  0

II. Konstatuje

 1. že MČ Praha 5 ani po více než roce jednání s HMP neobdržela žádné relevantní prověření možnosti rozšíření stávajícího areálu V Cibulkách-Na Výši o 1. stupeň ZŠ;

  0

 2. že jako jediná reálná možnost včasného řešení chybějících kapacit v oblasti Cibulek se jeví pokračování v přípravě záměru rozšíření ZŠ Nepomucká.

  0

III. Schvaluje

 1. záměr rozšíření ZŠ Nepomucká na adrese Nepomucká 3 na podkladu volumetrické studie "Základní škola Nepomucká", zprac. Roman Brychta Architekti v Příloze č. 1.

  0

IV. Ukládá

 1. Odboru územního rozvoje předat čistopis studie "Základní škola Nepomucká", zprac. Roman Brychta Architekti, Odboru školství

  Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 30.04.2021

  0

 2. Odboru školství stanovit přesné parametry záměru rozšíření ZŠ Nepomucká a pokračovat v jeho přípravě.

  Zodpovídá: Mgr. Jana Korecká, vedoucí odboru školství

  Termín plnění: 31.05.2021

  0

 3. Dále jednat s HMP o možnosti rozšíření areálu V Cibulkách-Na Výši. ve spolupráci s místostarostou Bc. M. Damaškem, M.A.

  Zodpovídá: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

  Termín plnění: 31.05.2021

  0

Poměr hlasování: 9/0/0
1. Záměr rozšíření ZŠ Nepomucká
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/16/358/2021
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...