6. Projednání studie - ZŠ V Cibulkách/Na Výši

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VŠK/18/6/2021
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc.
Městská část Praha 5
18. zasedání Školského výboru
konaná dne 08.09.2021
číslo usnesení VŠK/18/6/2021
6 . bod programu Předkladatel: RNDr. Radomír Palovský, CSc., předseda Výboru školského, Projednání studie - ZŠ V Cibulkách/Na Výši Výbor školský

I. Bere na vědomí

  1. hrubopis objemové studie - ZŠ V Cibulkách/Na Výši.

    0

II. Konstatuje

  1. že studie byla zpracována velmi zdařile a prokazuje možnost vybudování plnohodnotného objektu pro 1. stupeň ZŠ s možností rozšíření o 2. stupeň ZŠ.

    0

III. Doporučuje

  1. v návaznosti na probíhající jednání MHMP a dle jejich výsledku následně řešit zadání projektové dokumentace.

    0

Poměr hlasování: 8/0/0
6. Projednání studie - ZŠ V Cibulkách/Na Výši
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VŠK/18/6/2021
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...