20. Studie proveditelnosti "Tělocvična a hřiště Beníškové" – čistopis

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/47/1290/2021
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
47. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 27.10.2021
číslo usnesení RMČ/47/1290/2021
20 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, Studie proveditelnosti "Tělocvična a hřiště Beníškové" – čistopis Rada městské části Praha 5
I. Bere na vědomí
 1. variantní prověření možností umístění tělocvičny a hřiště v areálu ZŠ a MŠ Beníškové dle čistopisu studie proveditelnosti "Tělocvična a hřiště Beníškové", zprac. Nedvěd architekti, dat. 09/2021.

  0

II. Schvaluje
 1. variantu 1 umístění tělocvičny a hřiště (meziškolní zvýšená) mezi stávající objekty MŠ a ZŠ na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 5.

  0

III. Ukládá
 1. předat čistopis studie jako podklad pro další projektovou přípravu Odboru přípravy a realizace investic;

  Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 10.11.2021

  0

 2. zahájit projektovou přípravu tělocvičny a hřiště dle varianty 1.

  Zodpovídá: Bc. Milan Vondráček, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

  Termín plnění: 30.06.2022

  0

Poměr hlasování: 7/0/0 Mgr. Z. Doležal není přítomen při hlasování
20. Studie proveditelnosti "Tělocvična a hřiště Beníškové" – čistopis
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/47/1290/2021
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.

Podkladové materiály (7)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...