1. "Rozšíření památkové zóny Smíchov"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/36/975/2022
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.
Městská část Praha 5
36. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 22.08.2022
číslo usnesení RMČ/36/975/2022
1 . bod programu Předkladatel: Bc. Lukáš Herold, místostarosta MČ Praha 5, "Rozšíření památkové zóny Smíchov" Rada městské části Praha 5
I. Schvaluje
  1. materiál "Rozšíření památkové zóny Smíchov", zprac. PhDr. Josef Holeček, jako podklad pro podání podnětu na rozšíření památkové zóny Smíchov.

    0

II. Žádá
  1. podat podnět na rozšíření památkové zóny Smíchov na Ministerstvo kultury ČR.

    0

Poměr hlasování: 8/0/0

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...