23. Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za I. pololetí 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ/2/23/2023
Předkladatel: Zajíčková Renáta, Mgr.
Městská část Praha 5
2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
konané dne 17.01.2023
číslo usnesení ZMČ/2/23/2023
23 . bod programu Předkladatel: Mgr. Renáta Zajíčková, členka zastupitelstva, Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za I. pololetí 2022 Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
  1. Zprávu o činnosti Rady městské části Praha 5 za I. pololetí 2022

    0

Poměr hlasování: 31 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 26 - BOD č. 25. - Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za I. pololetí 2022 Zasedání č. 202301 - 2. zasedání ZMČ Praha 5 Dne: 17.01.2023 11:25 Řádek Karta Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 1 Svatopluk Bartoň SEN 21 PRO 2 2 Karel Bauer PIRÁTI PRO 3 3 Mgr. Lucie Boudová, Ph.D. PRAHA 5 SOBĚ ZDRŽEL SE 4 4 Ing. Lubomír Brož ANO 2011 PRO 5 Bc. Martin Damašek, M.A. TOP 09 NEPŘÍTOMEN 6 6 Ing. Jolana Dočekalová PRAHA 5 SOBĚ ZDRŽEL SE 7 7 Mgr. Zdeněk Doležal ODS PRO 8 8 MgA. David Dušek STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO 9 9 Josef Endal ANO 2011 PRO 10 10 Ing. Savina Finardi, Ph.D. TOP 09 PRO 11 11 Mgr. Marta Gellová ANO 2011 PRO 12 12 Ing. arch. Zuzana Hamanová STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO 13 13 Bc. Lukáš Herold ODS PRO 14 14 JUDr. Tomáš Homola STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO 15 15 Bc. Tomáš Hron ANO 2011 PRO 16 16 Bc. Alena Janďourková PRAHA 5 SOBĚ ZDRŽEL SE 17 17 Ing. arch. Radek Janoušek PRAHA 5 SOBĚ ZDRŽEL SE 18 18 Ing. Filip Karel, PhD. PIRÁTI PRO 19 19 Ing. Jan Kavalírek TOP 09 PRO 20 Mgr. Jan Klusoň ANO 2011 NEPŘÍTOMEN 21 21 Michal Kočandrle PRAHA 5 SOBĚ PRO 22 22 JUDr. Milan Kostohryz, Ph.D. PRAHA 5 SOBĚ ZDRŽEL SE 23 23 Jiří Krátký PIRÁTI PRO 24 24 Ing. Milan Kryl PIRÁTI PRO 25 25 Bc. Václav Kučera PRAHA 5 SOBĚ PRO 26 26 JUDr. Petr Lachnit ANO 2011 PRO 27 27 Mgr. Václav Láska SEN 21 PRO 28 28 Ing. Tomáš Mysliveček ANO 2011 PRO 29 29 Ing. David Nechvátal ODS PRO 30 30 Linda Neubergová PIRÁTI PRO 31 31 RNDr. Radomír Palovský, CSc. TOP 09 PRO 32 32 Ing. Jan Panenka ODS PRO 33 33 Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA PRAHA 5 SOBĚ ZDRŽEL SE 34 34 Kateřina Poláková ODS PRO 35 35 Ing. Štěpán Rattay PIRÁTI PRO 36 36 Monika Shaw Salajová, M.Sc. SEN 21 PRO 37 37 PhDr. Pavel Světlík PRAHA 5 SOBĚ PRO 38 38 Mgr. Radka Šimková PRAHA 5 SOBĚ ZDRŽEL SE 39 39 Henryk Josef Tietjen SEN 21 PRO 40 40 Ing. Milan Vrkoč SEN 21 PRO 41 Mgr. Renáta Zajíčková ODS NEPŘÍTOMEN PŘÍTOMNÝCH:38 PRO:31 ZDRŽELO SE:7 NEPŘÍTOMNÝCH:3 PROTI:0 NEHLASOVALO:0 ČLENŮ ZASTUPITELSTVA:41

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...