6. Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za I. pololetí 2021

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ/20/6/2021
Předkladatel: Zajíčková Renáta, Mgr.
Městská část Praha 5
20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
konaná dne 23.11.2021
číslo usnesení ZMČ/20/6/2021
6 . bod programu Předkladatel: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5, Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za I. pololetí 2021 Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Bere na vědomí
  1. Zprávu o činnosti Rady městské části Praha 5 za I. pololetí 2021

    0

Poměr hlasování: 35 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 13 - BOD č. 4. - Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za I. pololetí 2021 Zasedání č. 202106 - 20. zasedání ZMČ Praha 5 Dne: 23.11.2021 11:49 Řádek Karta Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 1 Ing. Tomáš Adamják ANO 2011 PRO 2 2 JUDr. Ing. Marie Aschenbrennerová STAN PRO 3 3 Karel Bauer Piráti PRO 4 4 MUDr. Michal Bednář ODS NEHLASOVAL 5 65 Ing. Petr Bervid, MBA SNOP5 a nezávislí PRO 6 6 JUDr. Jakub Blažek ODS PRO 7 7 Vladan Brenčič ODS PRO 8 Ing. Lubomír Brož ANO 2011 NEPŘÍTOMEN 9 9 Ing. Josef Cuhra KDU-ČSL PRO 10 10 Viktor Čahoj TOP 09 PRO 11 11 Bc. Martin Damašek, M.A. TOP 09 PRO 12 12 Mgr. Zdeněk Doležal ODS PRO 13 13 MgA. David Dušek STAN PRO 14 14 Josef Endal ANO 2011 PRO 15 15 Ing. Martin Frélich ODS PRO 16 16 Mgr. František Gemperle, Ph.D. STAN NEHLASOVAL 17 17 Ing. arch. Zuzana Hamanová STAN PRO 18 18 Bc. Lukáš Herold ODS PRO 19 19 JUDr. Tomáš Homola STAN PRO 20 21 Jan Hřebejk STAN PRO 21 22 Ing. Jan Kavalírek TOP 09 PRO 22 23 Jiří Krátký Piráti PRO 23 24 Ing. Milan Kryl Piráti PRO 24 Petr Křičenský Piráti NEPŘÍTOMEN 25 26 Ing. Zdeněk Laciga SNOP5 a nezávislí PRO 26 27 JUDr. Petr Lachnit ANO 2011 PRO 27 28 RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. Piráti PRO 28 29 Ing. Tomáš Mysliveček ANO 2011 PRO 29 51 Linda Neubergová Piráti PRO 30 30 RNDr. Radomír Palovský, CSc. TOP 09 NEHLASOVAL 31 31 Ing. Jan Panenka ODS PRO 32 32 Kateřina Poláková ODS PRO 33 33 Mgr. Nadežda Priečinská TOP 09 PRO 34 34 Ing. Štěpán Rattay Piráti PRO 35 36 MgA. Adam Rut Piráti PRO 36 Bc. Martin Slabý ANO 2011 NEPŘÍTOMEN 37 38 Ing. Jarmila Svobodová TOP 09 PRO 38 39 Mgr. Vít Šolle KDU-ČSL PRO 39 52 Ing. Vít Šorm, Ph.D. TOP 09 PRO 40 Bc. Jan Trojánek ANO 2011 NEPŘÍTOMEN 41 41 PhDr. Marie U. Hakenová KDU-ČSL PRO 42 42 Ing. Jiří Vejmelka SNOP5 a nezávislí PRO 43 Mgr. Renáta Zajíčková ODS NEPŘÍTOMEN PŘÍTOMNÝCH:38 PRO:35 ZDRŽELO SE:0 NEPŘÍTOMNÝCH:5 PROTI:0 NEHLASOVALO:3 ČLENŮ ZASTUPITELSTVA:43

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...