21. "Generel dopravy MČ Praha 5“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/34/944/2022
Předkladatel: Panenka Jan, Ing.
Městská část Praha 5
34. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 08.08.2022
číslo usnesení RMČ/34/944/2022
21 . bod programu Předkladatel: Ing. Jan Panenka, předseda Výboru dopravního, "Generel dopravy MČ Praha 5“ Rada městské části Praha 5
I. Schvaluje
  1. Generel dopravy MČ Praha 5 jako odborný koncepční dokument v oblasti dopravy na území MČ Praha 5, který bude podkladem pro posuzování dopravních záměrů a pro podrobnější prověření konkrétních řešení tematických okruhů či konkrétních míst.

    0

Poměr hlasování: 7/0/0 MgA. D.Dušek nepřítomen při hlasování

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...